Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå3.0tonn
Vannføring33.8m³/s
pH oppstrøm5.08pH
Sist oppdatert: 09.03.19 - 07:44:03
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå83.2tonn
Vannføring44.1m³/s
pH oppstrøm6.47pH
pH nedstrøm6.60pH
Temperatur5.5°C
Sist oppdatert: 25.04.19 - 12:32:21
Kjølemo Målepunkt
pH6.61pH
Temperatur6.3°C
Elvenivå191.20cm
Vannføring44.1m³/s
Sist oppdatert: 25.04.19 - 12:32:33
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8804l
Temperatur0.8°C
pH6.81pH
Vannføring0.48m³/s
Sist oppdatert: 25.04.19 - 12:32:07
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå42.7tonn
Vannføring5.1m³/s
Sist oppdatert: 25.04.19 - 12:32:33
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå44.7tonn
Vannføring1.1m³/s
Sist oppdatert: 25.04.19 - 12:32:08
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå11575l
Sist oppdatert: 25.04.19 - 12:31:38
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå26.7
Vannføring1.31m³/s
pH oppstrøm5.94pH
pH nedstrøm6.52pH
Sist oppdatert: 25.04.19 - 12:31:40
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå20.5
Vannføring13.3m³/s
pH oppstrøm5.84pH
pH nedstrøm6.26pH
Sist oppdatert: 25.04.19 - 12:32:19