Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå23.3tonn
Vannføring73.5m³/s
pH oppstrøm5.42pH
Sist oppdatert: 21.05.20 - 15:24:26
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå36.0tonn
Vannføring77.4m³/s
pH oppstrøm6.52pH
pH nedstrøm6.64pH
Temperatur8.3°C
Sist oppdatert: 25.05.20 - 17:05:47
Kjølemo Målepunkt
pH6.60pH
Temperatur10.6°C
Elvenivå253.70cm
Vannføring75.7m³/s
Sist oppdatert: 25.05.20 - 17:05:20
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8866l
Temperatur1.3°C
pH6.19pH
Vannføring0.63m³/s
Sist oppdatert: 25.05.20 - 17:05:06
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå38.3tonn
Vannføring5.1m³/s
Sist oppdatert: 25.05.20 - 17:05:42
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå47.8tonn
Vannføring1.5m³/s
Sist oppdatert: 25.05.20 - 17:06:03
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå11480l
Sist oppdatert: 25.05.20 - 17:05:37
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå26.0
Vannføring0.71m³/s
pH oppstrøm5.20pH
pH nedstrøm6.20pH
Sist oppdatert: 25.05.20 - 17:06:00
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå39.8
Vannføring13.4m³/s
pH oppstrøm5.17pH
pH nedstrøm6.09pH
Sist oppdatert: 25.05.20 - 17:06:00