Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå52.3tonn
Vannføring142.4m³/s
pH oppstrøm5.31pH
Sist oppdatert: 25.11.20 - 20:39:53
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå60.8tonn
Vannføring140.5m³/s
pH oppstrøm6.24pH
pH nedstrøm6.36pH
Temperatur7.9°C
Sist oppdatert: 25.11.20 - 20:48:08
Kjølemo Målepunkt
pH6.35pH
Temperatur6.4°C
Elvenivå406.50cm
Vannføring192.0m³/s
Sist oppdatert: 25.11.20 - 20:47:34
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå7672l
Temperatur3.3°C
pH5.80pH
Vannføring1.16m³/s
Sist oppdatert: 25.11.20 - 20:48:03
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå40.9tonn
Vannføring11.7m³/s
Sist oppdatert: 25.11.20 - 20:47:22
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå20.9tonn
Vannføring3.7m³/s
Sist oppdatert: 25.11.20 - 20:48:01
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10816l
Sist oppdatert: 25.11.20 - 20:48:04
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå13.9
Vannføring2.78m³/s
pH oppstrøm5.91pH
pH nedstrøm6.12pH
Sist oppdatert: 25.11.20 - 20:47:55
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå9.8
Vannføring18.0m³/s
pH oppstrøm5.54pH
pH nedstrøm6.21pH
Sist oppdatert: 25.11.20 - 20:47:55