Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå66.6tonn
Vannføring82.6m³/s
pH oppstrøm5.23pH
Sist oppdatert: 01.04.20 - 07:22:51
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå90.8tonn
Vannføring79.1m³/s
pH oppstrøm6.31pH
pH nedstrøm6.42pH
Temperatur2.8°C
Sist oppdatert: 01.04.20 - 07:23:20
Kjølemo Målepunkt
pH6.63pH
Temperatur1.9°C
Elvenivå282.50cm
Vannføring92.7m³/s
Sist oppdatert: 01.04.20 - 07:22:58
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå9673l
Temperatur0.2°C
pH5.21pH
Vannføring0.39m³/s
Sist oppdatert: 01.04.20 - 07:23:08
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå10.3tonn
Vannføring3.3m³/s
Sist oppdatert: 01.04.20 - 07:22:42
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå43.8tonn
Vannføring1.5m³/s
Sist oppdatert: 01.04.20 - 07:23:07
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå11480l
Sist oppdatert: 01.04.20 - 07:23:09
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå17.8
Vannføring0.77m³/s
pH oppstrøm4.98pH
pH nedstrøm6.20pH
Sist oppdatert: 01.04.20 - 07:22:53
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå6.4
Vannføring17.0m³/s
pH oppstrøm4.80pH
pH nedstrøm6.13pH
Sist oppdatert: 01.04.20 - 07:22:51