Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå74.7tonn
Vannføring79.1m³/s
pH oppstrøm5.62pH
Sist oppdatert: 28.01.22 - 13:02:06
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå83.6tonn
Vannføring81.3m³/s
pH oppstrøm6.33pH
pH nedstrøm6.16pH
Temperatur2.1°C
Sist oppdatert: 28.01.22 - 13:15:15
Kjølemo Målepunkt
pH6.35pH
Temperatur0.7°C
Elvenivå256.20cm
Vannføring77.2m³/s
Sist oppdatert: 28.01.22 - 13:14:49
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8949l
Temperatur1.5°C
pH6.17pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 24.11.21 - 06:50:21
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå0.0tonn
Vannføring2.7m³/s
Sist oppdatert: 24.11.21 - 06:50:21
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå25.7tonn
Vannføring2.5m³/s
Sist oppdatert: 28.01.22 - 13:15:18
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå1000l
Sist oppdatert: 28.01.22 - 13:14:57
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå19.6
Vannføring0.63m³/s
pH oppstrøm5.87pH
pH nedstrøm6.72pH
Sist oppdatert: 28.01.22 - 13:15:17
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå30.1
Vannføring12.2m³/s
pH oppstrøm5.80pH
pH nedstrøm6.17pH
Sist oppdatert: 28.01.22 - 13:14:45