Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå62.6tonn
Vannføring119.2m³/s
pH oppstrøm5.14pH
Sist oppdatert: 20.02.20 - 16:02:58
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå54.4tonn
Vannføring133.1m³/s
pH oppstrøm6.00pH
pH nedstrøm6.18pH
Temperatur3.1°C
Sist oppdatert: 20.02.20 - 16:11:43
Kjølemo Målepunkt
pH6.44pH
Temperatur2.9°C
Elvenivå427.20cm
Vannføring217.1m³/s
Sist oppdatert: 20.02.20 - 16:11:39
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå7716l
Temperatur0.4°C
pH5.44pH
Vannføring3.29m³/s
Sist oppdatert: 20.02.20 - 16:11:39
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå22.1tonn
Vannføring12.7m³/s
Sist oppdatert: 20.02.20 - 16:11:12
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå38.7tonn
Vannføring4.8m³/s
Sist oppdatert: 20.02.20 - 16:11:39
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8451l
Sist oppdatert: 20.02.20 - 16:11:40
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå5.8
Vannføring7.26m³/s
pH oppstrøm4.93pH
pH nedstrøm6.15pH
Sist oppdatert: 20.02.20 - 16:10:46
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå30.7
Vannføring21.9m³/s
pH oppstrøm4.54pH
pH nedstrøm6.22pH
Sist oppdatert: 20.02.20 - 16:10:44