Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå59.3tonn
Vannføring68.5m³/s
pH oppstrøm5.61pH
Sist oppdatert: 22.07.19 - 21:03:38
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå92.2tonn
Vannføring84.0m³/s
pH oppstrøm6.14pH
pH nedstrøm6.32pH
Temperatur14.7°C
Sist oppdatert: 22.07.19 - 21:14:23
Kjølemo Målepunkt
pH6.17pH
Temperatur15.0°C
Elvenivå295.90cm
Vannføring100.5m³/s
Sist oppdatert: 22.07.19 - 21:13:56
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10240l
Temperatur1.4°C
pH6.33pH
Vannføring1.69m³/s
Sist oppdatert: 22.07.19 - 21:14:41
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå33.2tonn
Vannføring12.9m³/s
Sist oppdatert: 22.07.19 - 21:14:01
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå36.3tonn
Vannføring2.3m³/s
Sist oppdatert: 22.07.19 - 21:14:02
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå13023l
Sist oppdatert: 22.07.19 - 21:14:42
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå16.9
Vannføring7.53m³/s
pH oppstrøm6.00pH
pH nedstrøm6.16pH
Sist oppdatert: 22.07.19 - 21:14:30
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå32.1
Vannføring15.7m³/s
pH oppstrøm5.86pH
pH nedstrøm6.26pH
Sist oppdatert: 22.07.19 - 21:14:04