Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå26.6tonn
Vannføring78.3m³/s
pH oppstrøm5.65pH
Sist oppdatert: 09.03.21 - 08:23:06
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå56.6tonn
Vannføring80.7m³/s
pH oppstrøm6.29pH
pH nedstrøm6.30pH
Temperatur1.6°C
Sist oppdatert: 09.03.21 - 08:34:16
Kjølemo Målepunkt
pH6.44pH
Temperatur0.3°C
Elvenivå251.50cm
Vannføring74.5m³/s
Sist oppdatert: 09.03.21 - 08:34:08
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8949l
Temperatur1.5°C
pH6.17pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 18.02.21 - 14:03:34
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå31.8tonn
Vannføring2.5m³/s
Sist oppdatert: 09.03.21 - 08:34:10
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå21.1tonn
Vannføring1.7m³/s
Sist oppdatert: 09.03.21 - 08:34:09
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10754l
Sist oppdatert: 09.03.21 - 08:34:10
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå21.5
Vannføring0.37m³/s
pH oppstrøm5.87pH
pH nedstrøm6.07pH
Sist oppdatert: 09.03.21 - 08:33:54
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå27.1
Vannføring13.0m³/s
pH oppstrøm5.43pH
pH nedstrøm6.23pH
Sist oppdatert: 09.03.21 - 08:33:55