Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå3.0tonn
Vannføring33.8m³/s
pH oppstrøm5.08pH
Sist oppdatert: 09.03.19 - 07:44:03
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå35.4tonn
Vannføring73.6m³/s
pH oppstrøm6.24pH
pH nedstrøm6.56pH
Temperatur2.2°C
Sist oppdatert: 18.03.19 - 21:18:32
Kjølemo Målepunkt
pH6.30pH
Temperatur1.8°C
Elvenivå322.10cm
Vannføring120.9m³/s
Sist oppdatert: 18.03.19 - 21:17:53
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10581l
Temperatur5.1°C
pH7.05pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 18.03.19 - 21:18:22
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå33.2tonn
Vannføring3.6m³/s
Sist oppdatert: 18.03.19 - 21:18:19
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå46.8tonn
Vannføring4.8m³/s
Sist oppdatert: 18.03.19 - 21:17:55
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå11705l
Sist oppdatert: 18.03.19 - 21:18:23
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå25.3
Vannføring1.12m³/s
pH oppstrøm5.90pH
pH nedstrøm6.20pH
Sist oppdatert: 18.03.19 - 21:18:33
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå17.2
Vannføring9.3m³/s
pH oppstrøm5.75pH
pH nedstrøm6.22pH
Sist oppdatert: 18.03.19 - 21:17:51