Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå58.9tonn
Vannføring90.5m³/s
pH oppstrøm5.81pH
Sist oppdatert: 22.09.17 - 15:09:40
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå64.3tonn
Vannføring104.6m³/s
pH oppstrøm5.94pH
pH nedstrøm6.12pH
Temperatur12.1°C
Sist oppdatert: 22.09.17 - 15:09:58
Kjølemo Målepunkt
pH6.17pH
Temperatur12.2°C
Elvenivå337.60cm
Vannføring134.0m³/s
Sist oppdatert: 22.09.17 - 15:09:26
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8515l
Temperatur1.0°C
pH5.81pH
Vannføring2.68m³/s
Sist oppdatert: 22.09.17 - 15:09:55
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå28.4tonn
Vannføring14.4m³/s
Sist oppdatert: 22.09.17 - 15:09:35
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå33.3tonn
Vannføring2.5m³/s
Sist oppdatert: 22.09.17 - 15:09:23
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10113l
Sist oppdatert: 22.09.17 - 15:09:56