Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå68.1tonn
Vannføring81.7m³/s
pH oppstrøm5.24pH
Sist oppdatert: 01.04.20 - 05:42:46
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå90.9tonn
Vannføring81.3m³/s
pH oppstrøm6.31pH
pH nedstrøm6.46pH
Temperatur2.8°C
Sist oppdatert: 01.04.20 - 05:42:51
Kjølemo Målepunkt
pH6.62pH
Temperatur2.0°C
Elvenivå283.40cm
Vannføring93.2m³/s
Sist oppdatert: 01.04.20 - 05:42:57
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå9711l
Temperatur0.2°C
pH5.21pH
Vannføring0.39m³/s
Sist oppdatert: 01.04.20 - 05:42:37
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå10.5tonn
Vannføring3.4m³/s
Sist oppdatert: 01.04.20 - 05:42:42
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå43.8tonn
Vannføring1.5m³/s
Sist oppdatert: 01.04.20 - 05:42:07
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå11472l
Sist oppdatert: 01.04.20 - 05:42:38
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå17.9
Vannføring0.76m³/s
pH oppstrøm4.99pH
pH nedstrøm6.18pH
Sist oppdatert: 01.04.20 - 05:42:51
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå6.5
Vannføring16.9m³/s
pH oppstrøm4.81pH
pH nedstrøm6.18pH
Sist oppdatert: 01.04.20 - 05:42:51