Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå3.0tonn
Vannføring33.8m³/s
pH oppstrøm5.08pH
Sist oppdatert: 23.09.18 - 16:42:39
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå32.8tonn
Vannføring104.1m³/s
pH oppstrøm6.19pH
pH nedstrøm6.42pH
Temperatur10.8°C
Sist oppdatert: 24.09.18 - 17:51:02
Kjølemo Målepunkt
pH6.26pH
Temperatur11.2°C
Elvenivå362.60cm
Vannføring153.8m³/s
Sist oppdatert: 24.09.18 - 17:50:37
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå6298l
Temperatur0.8°C
pH5.95pH
Vannføring1.09m³/s
Sist oppdatert: 24.09.18 - 17:50:14
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå13.5tonn
Vannføring12.7m³/s
Sist oppdatert: 24.09.18 - 17:50:24
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå41.4tonn
Vannføring4.3m³/s
Sist oppdatert: 24.09.18 - 17:50:12
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå7845l
Sist oppdatert: 24.09.18 - 17:50:45