Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå39.2tonn
Vannføring29.9m³/s
pH oppstrøm5.57pH
Sist oppdatert: 09.05.21 - 05:20:15
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå51.1tonn
Vannføring58.4m³/s
pH oppstrøm6.48pH
pH nedstrøm6.55pH
Temperatur5.3°C
Sist oppdatert: 09.05.21 - 05:28:36
Kjølemo Målepunkt
pH6.55pH
Temperatur4.7°C
Elvenivå267.00cm
Vannføring83.6m³/s
Sist oppdatert: 09.05.21 - 05:28:11
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8949l
Temperatur1.5°C
pH6.17pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 28.04.21 - 21:26:21
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå0.0tonn
Vannføring2.7m³/s
Sist oppdatert: 28.04.21 - 21:26:21
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå23.5tonn
Vannføring2.2m³/s
Sist oppdatert: 09.05.21 - 05:28:36
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10790l
Sist oppdatert: 09.05.21 - 05:28:31
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå8.8
Vannføring0.38m³/s
pH oppstrøm5.90pH
pH nedstrøm6.13pH
Sist oppdatert: 09.05.21 - 05:27:54
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå19.4
Vannføring11.7m³/s
pH oppstrøm5.57pH
pH nedstrøm6.22pH
Sist oppdatert: 09.05.21 - 05:28:42