Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå71.5tonn
Vannføring7.5m³/s
pH oppstrøm5.17pH
Sist oppdatert: 11.05.22 - 11:34:46
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå83.4tonn
Vannføring92.7m³/s
pH oppstrøm6.24pH
pH nedstrøm6.12pH
Temperatur2.4°C
Sist oppdatert: 09.05.22 - 13:19:48
Kjølemo Målepunkt
pH8.73pH
Temperatur59.0°C
Elvenivå877.20cm
Vannføring971.7m³/s
Sist oppdatert: 30.03.22 - 02:25:48
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8949l
Temperatur1.5°C
pH6.17pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 30.03.22 - 02:25:48
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå0.0tonn
Vannføring2.7m³/s
Sist oppdatert: 30.03.22 - 02:25:48
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå50.5tonn
Vannføring0.9m³/s
Sist oppdatert: 11.05.22 - 11:48:41
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå2022l
Sist oppdatert: 11.05.22 - 11:49:16
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå17.8
Vannføring0.29m³/s
pH oppstrøm6.05pH
pH nedstrøm6.59pH
Sist oppdatert: 11.05.22 - 11:48:53
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå36.5
Vannføring10.0m³/s
pH oppstrøm5.80pH
pH nedstrøm6.33pH
Sist oppdatert: 11.05.22 - 11:48:53