Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå93.0tonn
Vannføring167.6m³/s
pH oppstrøm5.25pH
Sist oppdatert: 23.04.18 - 15:19:01
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå110.4tonn
Vannføring158.4m³/s
pH oppstrøm6.41pH
pH nedstrøm6.43pH
Temperatur3.2°C
Sist oppdatert: 23.04.18 - 15:19:14
Kjølemo Målepunkt
pH6.50pH
Temperatur3.4°C
Elvenivå420.30cm
Vannføring208.7m³/s
Sist oppdatert: 23.04.18 - 15:19:47
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8148l
Temperatur0.3°C
pH5.59pH
Vannføring3.37m³/s
Sist oppdatert: 23.04.18 - 15:19:43
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå25.5tonn
Vannføring21.5m³/s
Sist oppdatert: 23.04.18 - 15:19:10
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå24.6tonn
Vannføring4.7m³/s
Sist oppdatert: 23.04.18 - 15:19:03
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8886l
Sist oppdatert: 23.04.18 - 15:19:14