Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå36.1tonn
Vannføring59.7m³/s
pH oppstrøm5.64pH
Sist oppdatert: 22.03.18 - 08:34:33
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå27.1tonn
Vannføring53.5m³/s
pH oppstrøm6.26pH
pH nedstrøm6.40pH
Temperatur1.4°C
Sist oppdatert: 22.03.18 - 08:34:37
Kjølemo Målepunkt
pH6.41pH
Temperatur0.3°C
Elvenivå220.10cm
Vannføring56.0m³/s
Sist oppdatert: 22.03.18 - 08:34:17
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8493l
Temperatur0.0°C
pH6.87pH
Vannføring0.67m³/s
Sist oppdatert: 22.03.18 - 08:34:15
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå21.7tonn
Vannføring0.8m³/s
Sist oppdatert: 22.03.18 - 08:34:21
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå37.8tonn
Vannføring1.2m³/s
Sist oppdatert: 22.03.18 - 08:34:11
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10250l
Sist oppdatert: 22.03.18 - 08:34:16