Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå59.9tonn
Vannføring77.4m³/s
pH oppstrøm5.16pH
Sist oppdatert: 28.01.20 - 01:01:40
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå44.5tonn
Vannføring89.4m³/s
pH oppstrøm6.19pH
pH nedstrøm6.28pH
Temperatur3.4°C
Sist oppdatert: 28.01.20 - 01:07:55
Kjølemo Målepunkt
pH6.40pH
Temperatur2.4°C
Elvenivå337.60cm
Vannføring133.5m³/s
Sist oppdatert: 28.01.20 - 01:08:23
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8214l
Temperatur0.4°C
pH5.61pH
Vannføring1.96m³/s
Sist oppdatert: 28.01.20 - 01:07:47
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå31.8tonn
Vannføring13.6m³/s
Sist oppdatert: 28.01.20 - 01:07:25
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå39.3tonn
Vannføring3.0m³/s
Sist oppdatert: 28.01.20 - 01:07:47
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10085l
Sist oppdatert: 28.01.20 - 01:08:18
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå21.2
Vannføring11.58m³/s
pH oppstrøm4.82pH
pH nedstrøm6.19pH
Sist oppdatert: 28.01.20 - 01:07:54
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå26.1
Vannføring21.2m³/s
pH oppstrøm4.49pH
pH nedstrøm6.21pH
Sist oppdatert: 28.01.20 - 01:07:54