Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå27.2tonn
Vannføring78.3m³/s
pH oppstrøm5.66pH
Sist oppdatert: 09.03.21 - 07:02:57
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå56.7tonn
Vannføring80.7m³/s
pH oppstrøm6.28pH
pH nedstrøm6.30pH
Temperatur1.7°C
Sist oppdatert: 09.03.21 - 07:17:46
Kjølemo Målepunkt
pH6.41pH
Temperatur0.3°C
Elvenivå264.90cm
Vannføring82.3m³/s
Sist oppdatert: 09.03.21 - 07:18:06
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8949l
Temperatur1.5°C
pH6.17pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 18.02.21 - 14:03:34
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå31.8tonn
Vannføring2.5m³/s
Sist oppdatert: 09.03.21 - 07:17:10
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå21.1tonn
Vannføring1.7m³/s
Sist oppdatert: 09.03.21 - 07:17:09
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10754l
Sist oppdatert: 09.03.21 - 07:17:40
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå21.5
Vannføring0.37m³/s
pH oppstrøm5.84pH
pH nedstrøm6.07pH
Sist oppdatert: 09.03.21 - 07:17:55
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå27.1
Vannføring12.9m³/s
pH oppstrøm5.42pH
pH nedstrøm6.17pH
Sist oppdatert: 09.03.21 - 07:17:55