Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå73.1tonn
Vannføring86.9m³/s
pH oppstrøm5.52pH
Sist oppdatert: 28.09.20 - 03:06:11
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå67.9tonn
Vannføring95.4m³/s
pH oppstrøm6.41pH
pH nedstrøm6.20pH
Temperatur12.7°C
Sist oppdatert: 28.09.20 - 03:08:50
Kjølemo Målepunkt
pH6.34pH
Temperatur12.2°C
Elvenivå311.80cm
Vannføring112.5m³/s
Sist oppdatert: 28.09.20 - 03:08:35
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå7892l
Temperatur3.6°C
pH6.37pH
Vannføring0.67m³/s
Sist oppdatert: 28.09.20 - 03:06:42
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå39.9tonn
Vannføring6.6m³/s
Sist oppdatert: 28.09.20 - 03:08:52
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå32.5tonn
Vannføring2.6m³/s
Sist oppdatert: 28.09.20 - 03:08:19
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10911l
Sist oppdatert: 28.09.20 - 03:08:43
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå14.4
Vannføring0.94m³/s
pH oppstrøm6.05pH
pH nedstrøm6.15pH
Sist oppdatert: 28.09.20 - 03:08:01
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå30.6
Vannføring15.4m³/s
pH oppstrøm5.46pH
pH nedstrøm6.16pH
Sist oppdatert: 28.09.20 - 03:08:01