Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå60.6tonn
Vannføring66.1m³/s
pH oppstrøm5.25pH
Sist oppdatert: 28.02.17 - 02:01:44
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå52.4tonn
Vannføring70.9m³/s
pH oppstrøm6.08pH
pH nedstrøm6.16pH
Temperatur1.6°C
Sist oppdatert: 28.02.17 - 02:02:25
Kjølemo Målepunkt
pH6.24pH
Temperatur1.2°C
Elvenivå321.30cm
Vannføring120.0m³/s
Sist oppdatert: 28.02.17 - 02:01:31
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå9825l
Temperatur0.2°C
pH5.96pH
Vannføring4.03m³/s
Sist oppdatert: 28.02.17 - 02:02:04
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå38.0tonn
Vannføring8.2m³/s
Sist oppdatert: 28.02.17 - 02:01:42
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå8.7tonn
Vannføring3.6m³/s
Sist oppdatert: 28.02.17 - 02:02:17
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå11178l
Sist oppdatert: 28.02.17 - 02:01:35