Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå59.5tonn
Vannføring67.8m³/s
pH oppstrøm5.59pH
Sist oppdatert: 22.07.19 - 20:43:38
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå92.2tonn
Vannføring84.0m³/s
pH oppstrøm6.15pH
pH nedstrøm6.34pH
Temperatur14.7°C
Sist oppdatert: 22.07.19 - 21:01:23
Kjølemo Målepunkt
pH6.16pH
Temperatur15.0°C
Elvenivå295.00cm
Vannføring100.0m³/s
Sist oppdatert: 22.07.19 - 21:00:55
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10240l
Temperatur1.4°C
pH6.33pH
Vannføring1.75m³/s
Sist oppdatert: 22.07.19 - 21:01:40
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå33.3tonn
Vannføring12.9m³/s
Sist oppdatert: 22.07.19 - 21:01:01
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå36.2tonn
Vannføring2.3m³/s
Sist oppdatert: 22.07.19 - 21:01:01
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå13030l
Sist oppdatert: 22.07.19 - 21:01:41
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå16.9
Vannføring7.67m³/s
pH oppstrøm6.00pH
pH nedstrøm6.16pH
Sist oppdatert: 22.07.19 - 21:01:30
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå32.1
Vannføring15.8m³/s
pH oppstrøm5.86pH
pH nedstrøm6.23pH
Sist oppdatert: 22.07.19 - 21:01:04