Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå91.1tonn
Vannføring68.6m³/s
pH oppstrøm5.57pH
Sist oppdatert: 26.09.16 - 14:15:59
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå93.9tonn
Vannføring68.8m³/s
pH oppstrøm5.90pH
pH nedstrøm6.00pH
Temperatur14.1°C
Sist oppdatert: 26.09.16 - 14:15:38
Kjølemo Målepunkt
pH6.17pH
Temperatur14.8°C
Elvenivå233.90cm
Vannføring64.0m³/s
Sist oppdatert: 26.09.16 - 14:15:47
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå7480l
Temperatur1.2°C
pH6.91pH
Vannføring0.55m³/s
Sist oppdatert: 26.09.16 - 14:15:54
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå21.5tonn
Vannføring0.3m³/s
Sist oppdatert: 26.09.16 - 14:15:04
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå30.6tonn
Vannføring1.2m³/s
Sist oppdatert: 26.09.16 - 14:15:20
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10553l
Sist oppdatert: 26.09.16 - 14:15:55