Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå68.2tonn
Vannføring154.0m³/s
pH oppstrøm5.19pH
Sist oppdatert: 15.10.19 - 15:52:39
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå84.8tonn
Vannføring123.9m³/s
pH oppstrøm6.26pH
pH nedstrøm6.30pH
Temperatur9.4°C
Sist oppdatert: 15.10.19 - 16:00:53
Kjølemo Målepunkt
pH6.26pH
Temperatur8.9°C
Elvenivå379.40cm
Vannføring167.4m³/s
Sist oppdatert: 15.10.19 - 16:00:48
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå9991l
Temperatur0.8°C
pH6.03pH
Vannføring3.49m³/s
Sist oppdatert: 15.10.19 - 16:00:23
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå23.2tonn
Vannføring17.5m³/s
Sist oppdatert: 15.10.19 - 16:00:54
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå26.8tonn
Vannføring4.5m³/s
Sist oppdatert: 15.10.19 - 16:00:25
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå12068l
Sist oppdatert: 15.10.19 - 16:00:54
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå15.3
Vannføring15.38m³/s
pH oppstrøm5.80pH
pH nedstrøm6.11pH
Sist oppdatert: 15.10.19 - 16:00:39
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå34.2
Vannføring22.6m³/s
pH oppstrøm5.80pH
pH nedstrøm6.18pH
Sist oppdatert: 15.10.19 - 16:00:37