Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå45.6tonn
Vannføring73.7m³/s
pH oppstrøm5.31pH
Sist oppdatert: 07.12.17 - 23:04:47
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå91.1tonn
Vannføring48.8m³/s
pH oppstrøm6.40pH
pH nedstrøm6.08pH
Temperatur3.3°C
Sist oppdatert: 14.12.17 - 19:59:26
Kjølemo Målepunkt
pH6.20pH
Temperatur1.5°C
Elvenivå255.80cm
Vannføring77.0m³/s
Sist oppdatert: 14.12.17 - 19:59:06
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå5880l
Temperatur0.1°C
pH5.65pH
Vannføring1.74m³/s
Sist oppdatert: 14.12.17 - 19:59:16
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå30.1tonn
Vannføring8.8m³/s
Sist oppdatert: 14.12.17 - 19:59:14
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå23.2tonn
Vannføring3.1m³/s
Sist oppdatert: 14.12.17 - 19:59:02
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8830l
Sist oppdatert: 14.12.17 - 19:59:17