Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå3.0tonn
Vannføring33.8m³/s
pH oppstrøm5.08pH
Sist oppdatert: 10.06.18 - 06:56:00
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå95.8tonn
Vannføring37.1m³/s
pH oppstrøm6.00pH
pH nedstrøm6.12pH
Temperatur11.8°C
Sist oppdatert: 23.06.18 - 02:13:01
Kjølemo Målepunkt
pH6.18pH
Temperatur13.9°C
Elvenivå170.10cm
Vannføring35.4m³/s
Sist oppdatert: 23.06.18 - 02:13:05
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå7525l
Temperatur1.1°C
pH7.05pH
Vannføring0.55m³/s
Sist oppdatert: 23.06.18 - 02:12:16
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå39.6tonn
Vannføring2.3m³/s
Sist oppdatert: 23.06.18 - 02:12:36
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå51.9tonn
Vannføring1.2m³/s
Sist oppdatert: 23.06.18 - 02:12:37
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå12267l
Sist oppdatert: 23.06.18 - 02:12:47