Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå3.0tonn
Vannføring33.8m³/s
pH oppstrøm5.08pH
Sist oppdatert: 10.06.18 - 06:56:00
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå88.0tonn
Vannføring31.0m³/s
pH oppstrøm6.12pH
pH nedstrøm5.93pH
Temperatur17.8°C
Sist oppdatert: 20.07.18 - 04:47:05
Kjølemo Målepunkt
pH6.13pH
Temperatur18.6°C
Elvenivå180.50cm
Vannføring39.7m³/s
Sist oppdatert: 20.07.18 - 04:47:05
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå7480l
Temperatur1.3°C
pH6.79pH
Vannføring0.01m³/s
Sist oppdatert: 20.07.18 - 04:46:42
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå39.4tonn
Vannføring0.1m³/s
Sist oppdatert: 20.07.18 - 04:46:20
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå49.9tonn
Vannføring0.7m³/s
Sist oppdatert: 20.07.18 - 04:46:37
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå12282l
Sist oppdatert: 20.07.18 - 04:46:43