Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå49.6tonn
Vannføring66.6m³/s
pH oppstrøm5.53pH
Sist oppdatert: 24.08.19 - 11:44:56
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå79.8tonn
Vannføring98.1m³/s
pH oppstrøm6.13pH
pH nedstrøm6.34pH
Temperatur14.3°C
Sist oppdatert: 24.08.19 - 11:46:16
Kjølemo Målepunkt
pH6.14pH
Temperatur15.0°C
Elvenivå382.40cm
Vannføring169.9m³/s
Sist oppdatert: 24.08.19 - 11:45:41
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå4298l
Temperatur1.3°C
pH5.70pH
Vannføring1.48m³/s
Sist oppdatert: 24.08.19 - 11:46:00
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå47.1tonn
Vannføring16.1m³/s
Sist oppdatert: 24.08.19 - 11:46:00
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå35.2tonn
Vannføring8.2m³/s
Sist oppdatert: 24.08.19 - 11:46:05
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå13016l
Sist oppdatert: 24.08.19 - 11:45:31
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå21.4
Vannføring12.53m³/s
pH oppstrøm5.80pH
pH nedstrøm6.57pH
Sist oppdatert: 24.08.19 - 11:46:07
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå29.9
Vannføring19.7m³/s
pH oppstrøm5.80pH
pH nedstrøm6.30pH
Sist oppdatert: 24.08.19 - 11:46:01