Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå47.2tonn
Vannføring38.0m³/s
pH oppstrøm8.12pH
Sist oppdatert: 03.08.20 - 21:48:24
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå35.7tonn
Vannføring45.1m³/s
pH oppstrøm6.46pH
pH nedstrøm6.51pH
Temperatur14.5°C
Sist oppdatert: 03.08.20 - 21:56:48
Kjølemo Målepunkt
pH6.49pH
Temperatur16.4°C
Elvenivå203.30cm
Vannføring49.1m³/s
Sist oppdatert: 03.08.20 - 21:56:40
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10125l
Temperatur3.8°C
pH6.66pH
Vannføring0.48m³/s
Sist oppdatert: 03.08.20 - 21:56:18
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå32.8tonn
Vannføring3.4m³/s
Sist oppdatert: 03.08.20 - 21:56:49
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå34.9tonn
Vannføring2.4m³/s
Sist oppdatert: 03.08.20 - 21:56:20
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå11101l
Sist oppdatert: 03.08.20 - 21:56:49
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå10.3
Vannføring0.40m³/s
pH oppstrøm5.52pH
pH nedstrøm5.94pH
Sist oppdatert: 03.08.20 - 21:56:57
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå28.8
Vannføring12.5m³/s
pH oppstrøm5.42pH
pH nedstrøm6.15pH
Sist oppdatert: 03.08.20 - 21:56:58