Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå52.0tonn
Vannføring69.9m³/s
pH oppstrøm5.40pH
Sist oppdatert: 27.04.17 - 05:21:25
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå89.5tonn
Vannføring69.3m³/s
pH oppstrøm6.54pH
pH nedstrøm3.94pH
Temperatur4.2°C
Sist oppdatert: 27.04.17 - 05:21:34
Kjølemo Målepunkt
pH6.46pH
Temperatur4.0°C
Elvenivå248.50cm
Vannføring73.0m³/s
Sist oppdatert: 27.04.17 - 05:21:04
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8908l
Temperatur0.3°C
pH6.51pH
Vannføring0.33m³/s
Sist oppdatert: 27.04.17 - 05:21:41
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå49.3tonn
Vannføring2.2m³/s
Sist oppdatert: 27.04.17 - 05:20:53
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå26.4tonn
Vannføring1.3m³/s
Sist oppdatert: 27.04.17 - 05:21:25
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10902l
Sist oppdatert: 27.04.17 - 05:21:42