Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå32.3tonn
Vannføring61.5m³/s
pH oppstrøm5.63pH
Sist oppdatert: 22.09.19 - 22:47:26
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå75.1tonn
Vannføring67.1m³/s
pH oppstrøm6.36pH
pH nedstrøm6.37pH
Temperatur12.5°C
Sist oppdatert: 22.09.19 - 23:07:06
Kjølemo Målepunkt
pH6.22pH
Temperatur12.8°C
Elvenivå257.50cm
Vannføring78.0m³/s
Sist oppdatert: 22.09.19 - 23:07:11
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå11078l
Temperatur1.1°C
pH6.70pH
Vannføring0.68m³/s
Sist oppdatert: 22.09.19 - 23:07:15
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå37.5tonn
Vannføring1.8m³/s
Sist oppdatert: 22.09.19 - 23:06:37
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå35.0tonn
Vannføring1.7m³/s
Sist oppdatert: 22.09.19 - 23:06:35
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå13023l
Sist oppdatert: 22.09.19 - 23:06:46
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå21.1
Vannføring0.36m³/s
pH oppstrøm5.90pH
pH nedstrøm6.25pH
Sist oppdatert: 22.09.19 - 23:07:14
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå19.2
Vannføring16.3m³/s
pH oppstrøm5.80pH
pH nedstrøm6.15pH
Sist oppdatert: 22.09.19 - 23:06:21