Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå52.8tonn
Vannføring78.3m³/s
pH oppstrøm5.52pH
Sist oppdatert: 13.04.21 - 11:14:01
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå42.0tonn
Vannføring80.2m³/s
pH oppstrøm6.33pH
pH nedstrøm6.47pH
Temperatur2.7°C
Sist oppdatert: 13.04.21 - 11:27:26
Kjølemo Målepunkt
pH6.36pH
Temperatur2.1°C
Elvenivå282.50cm
Vannføring92.7m³/s
Sist oppdatert: 13.04.21 - 08:19:46
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8949l
Temperatur1.5°C
pH6.17pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 21.03.21 - 08:24:08
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå47.7tonn
Vannføring3.8m³/s
Sist oppdatert: 13.04.21 - 11:26:48
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå30.4tonn
Vannføring2.1m³/s
Sist oppdatert: 13.04.21 - 11:26:50
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10773l
Sist oppdatert: 13.04.21 - 11:27:29
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå12.1
Vannføring0.53m³/s
pH oppstrøm5.87pH
pH nedstrøm6.01pH
Sist oppdatert: 13.04.21 - 11:26:57
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå23.9
Vannføring15.6m³/s
pH oppstrøm5.47pH
pH nedstrøm6.20pH
Sist oppdatert: 13.04.21 - 11:26:57