Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå75.6tonn
Vannføring7.5m³/s
pH oppstrøm7.93pH
Sist oppdatert: 18.08.22 - 15:38:29
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå83.4tonn
Vannføring92.7m³/s
pH oppstrøm6.24pH
pH nedstrøm6.12pH
Temperatur2.4°C
Sist oppdatert: 11.05.22 - 02:57:18
Kjølemo Målepunkt
pH8.73pH
Temperatur59.0°C
Elvenivå877.20cm
Vannføring971.7m³/s
Sist oppdatert: 09.08.22 - 15:02:26
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8949l
Temperatur1.5°C
pH6.17pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 09.08.22 - 15:02:26
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå0.0tonn
Vannføring2.7m³/s
Sist oppdatert: 09.08.22 - 15:02:26
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå49.6tonn
Vannføring0.9m³/s
Sist oppdatert: 18.08.22 - 15:54:00
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå2045l
Sist oppdatert: 18.08.22 - 15:54:38
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå17.0
Vannføring0.48m³/s
pH oppstrøm6.05pH
pH nedstrøm8.36pH
Sist oppdatert: 18.08.22 - 15:54:20
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå32.0
Vannføring6.1m³/s
pH oppstrøm5.80pH
pH nedstrøm6.28pH
Sist oppdatert: 18.08.22 - 15:54:53