Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå76.7tonn
Vannføring6.4m³/s
pH oppstrøm4.93pH
Sist oppdatert: 03.07.22 - 19:34:55
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå83.4tonn
Vannføring92.7m³/s
pH oppstrøm6.24pH
pH nedstrøm6.12pH
Temperatur2.4°C
Sist oppdatert: 11.05.22 - 02:57:18
Kjølemo Målepunkt
pH8.73pH
Temperatur59.0°C
Elvenivå877.20cm
Vannføring971.7m³/s
Sist oppdatert: 20.06.22 - 15:23:31
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8949l
Temperatur1.5°C
pH6.17pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 20.06.22 - 15:23:31
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå0.0tonn
Vannføring2.7m³/s
Sist oppdatert: 20.06.22 - 15:23:31
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå49.9tonn
Vannføring0.9m³/s
Sist oppdatert: 03.07.22 - 19:53:31
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå1999l
Sist oppdatert: 03.07.22 - 19:53:54
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå17.0
Vannføring0.18m³/s
pH oppstrøm6.05pH
pH nedstrøm7.03pH
Sist oppdatert: 03.07.22 - 19:53:42
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå33.4
Vannføring1.3m³/s
pH oppstrøm5.80pH
pH nedstrøm6.12pH
Sist oppdatert: 03.07.22 - 19:53:41