Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå64.2tonn
Vannføring77.4m³/s
pH oppstrøm5.70pH
Sist oppdatert: 29.11.21 - 11:29:22
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå96.1tonn
Vannføring70.9m³/s
pH oppstrøm6.43pH
pH nedstrøm6.32pH
Temperatur5.9°C
Sist oppdatert: 29.11.21 - 11:43:09
Kjølemo Målepunkt
pH6.38pH
Temperatur4.1°C
Elvenivå251.90cm
Vannføring74.7m³/s
Sist oppdatert: 29.11.21 - 11:42:53
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8949l
Temperatur1.5°C
pH6.17pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 24.11.21 - 06:50:21
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå0.0tonn
Vannføring2.7m³/s
Sist oppdatert: 24.11.21 - 06:50:21
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå31.3tonn
Vannføring1.9m³/s
Sist oppdatert: 29.11.21 - 11:42:48
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå1863l
Sist oppdatert: 29.11.21 - 11:42:39
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå10.3
Vannføring0.42m³/s
pH oppstrøm5.95pH
pH nedstrøm6.18pH
Sist oppdatert: 29.11.21 - 11:42:38
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå40.1
Vannføring6.7m³/s
pH oppstrøm5.80pH
pH nedstrøm6.75pH
Sist oppdatert: 29.11.21 - 11:42:58