Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå23.3tonn
Vannføring73.5m³/s
pH oppstrøm5.42pH
Sist oppdatert: 21.05.20 - 15:24:26
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå36.1tonn
Vannføring76.9m³/s
pH oppstrøm6.52pH
pH nedstrøm6.65pH
Temperatur8.2°C
Sist oppdatert: 25.05.20 - 15:06:17
Kjølemo Målepunkt
pH6.62pH
Temperatur9.8°C
Elvenivå255.40cm
Vannføring76.7m³/s
Sist oppdatert: 25.05.20 - 15:06:19
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8866l
Temperatur1.3°C
pH6.15pH
Vannføring0.69m³/s
Sist oppdatert: 25.05.20 - 15:06:05
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå38.2tonn
Vannføring5.1m³/s
Sist oppdatert: 25.05.20 - 15:05:42
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå47.9tonn
Vannføring1.5m³/s
Sist oppdatert: 25.05.20 - 15:06:02
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå11446l
Sist oppdatert: 25.05.20 - 15:06:06
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå26.0
Vannføring0.75m³/s
pH oppstrøm5.20pH
pH nedstrøm6.22pH
Sist oppdatert: 25.05.20 - 15:05:59
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå39.9
Vannføring13.5m³/s
pH oppstrøm5.17pH
pH nedstrøm6.08pH
Sist oppdatert: 25.05.20 - 15:06:00