Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå32.0tonn
Vannføring74.8m³/s
pH oppstrøm5.42pH
Sist oppdatert: 17.01.21 - 18:35:05
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå56.9tonn
Vannføring72.6m³/s
pH oppstrøm6.09pH
pH nedstrøm6.36pH
Temperatur1.9°C
Sist oppdatert: 17.01.21 - 18:50:06
Kjølemo Målepunkt
pH6.46pH
Temperatur0.3°C
Elvenivå257.50cm
Vannføring78.0m³/s
Sist oppdatert: 17.01.21 - 18:50:03
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8970l
Temperatur1.5°C
pH5.90pH
Vannføring1.64m³/s
Sist oppdatert: 17.01.21 - 18:49:19
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå35.9tonn
Vannføring1.4m³/s
Sist oppdatert: 17.01.21 - 18:49:17
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå46.2tonn
Vannføring1.4m³/s
Sist oppdatert: 17.01.21 - 18:50:08
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10781l
Sist oppdatert: 17.01.21 - 18:49:50
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå14.8
Vannføring0.26m³/s
pH oppstrøm5.89pH
pH nedstrøm7.65pH
Sist oppdatert: 17.01.21 - 18:49:58
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå20.0
Vannføring35.7m³/s
pH oppstrøm5.50pH
pH nedstrøm6.44pH
Sist oppdatert: 17.01.21 - 18:50:00