Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå75.2tonn
Vannføring80.0m³/s
pH oppstrøm5.62pH
Sist oppdatert: 28.01.22 - 11:42:04
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå83.5tonn
Vannføring82.3m³/s
pH oppstrøm6.32pH
pH nedstrøm6.16pH
Temperatur2.1°C
Sist oppdatert: 28.01.22 - 11:47:44
Kjølemo Målepunkt
pH6.30pH
Temperatur0.7°C
Elvenivå241.20cm
Vannføring68.4m³/s
Sist oppdatert: 28.01.22 - 11:47:49
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8949l
Temperatur1.5°C
pH6.17pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 24.11.21 - 06:50:21
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå0.0tonn
Vannføring2.7m³/s
Sist oppdatert: 24.11.21 - 06:50:21
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå25.7tonn
Vannføring2.5m³/s
Sist oppdatert: 28.01.22 - 11:47:19
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå1000l
Sist oppdatert: 28.01.22 - 11:47:57
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå19.6
Vannføring0.63m³/s
pH oppstrøm5.86pH
pH nedstrøm7.44pH
Sist oppdatert: 28.01.22 - 11:47:17
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå30.1
Vannføring12.2m³/s
pH oppstrøm5.80pH
pH nedstrøm6.15pH
Sist oppdatert: 28.01.22 - 11:47:47