Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå74.0tonn
Vannføring19.0m³/s
pH oppstrøm5.77pH
Sist oppdatert: 26.10.21 - 03:02:56
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå106.3tonn
Vannføring58.4m³/s
pH oppstrøm6.25pH
pH nedstrøm6.21pH
Temperatur9.2°C
Sist oppdatert: 26.10.21 - 03:15:18
Kjølemo Målepunkt
pH6.28pH
Temperatur8.1°C
Elvenivå256.20cm
Vannføring77.2m³/s
Sist oppdatert: 26.10.21 - 03:15:21
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå8949l
Temperatur1.5°C
pH6.17pH
Vannføring1.57m³/s
Sist oppdatert: 11.10.21 - 02:45:03
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå0.0tonn
Vannføring2.7m³/s
Sist oppdatert: 11.10.21 - 02:45:03
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå34.6tonn
Vannføring1.7m³/s
Sist oppdatert: 26.10.21 - 03:15:10
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå1818l
Sist oppdatert: 26.10.21 - 03:15:26
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå25.9
Vannføring1.64m³/s
pH oppstrøm5.91pH
pH nedstrøm6.23pH
Sist oppdatert: 26.10.21 - 03:15:13
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå37.9
Vannføring13.7m³/s
pH oppstrøm6.06pH
pH nedstrøm6.18pH
Sist oppdatert: 26.10.21 - 03:14:58