Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå26.9tonn
Vannføring33.9m³/s
pH oppstrøm6.55pH
Sist oppdatert: 16.07.20 - 04:10:15
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå49.8tonn
Vannføring44.1m³/s
pH oppstrøm6.43pH
pH nedstrøm6.36pH
Temperatur13.7°C
Sist oppdatert: 16.07.20 - 04:20:04
Kjølemo Målepunkt
pH6.28pH
Temperatur14.3°C
Elvenivå203.30cm
Vannføring49.1m³/s
Sist oppdatert: 16.07.20 - 04:19:34
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10901l
Temperatur4.5°C
pH6.68pH
Vannføring0.51m³/s
Sist oppdatert: 16.07.20 - 04:20:08
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå27.3tonn
Vannføring7.7m³/s
Sist oppdatert: 16.07.20 - 04:19:27
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå24.4tonn
Vannføring1.6m³/s
Sist oppdatert: 16.07.20 - 04:19:55
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå11420l
Sist oppdatert: 16.07.20 - 04:19:39
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå17.8
Vannføring0.78m³/s
pH oppstrøm5.47pH
pH nedstrøm5.98pH
Sist oppdatert: 16.07.20 - 04:19:50
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå30.4
Vannføring6.3m³/s
pH oppstrøm5.42pH
pH nedstrøm6.19pH
Sist oppdatert: 16.07.20 - 04:19:50