Håverstad Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå3.0tonn
Vannføring33.8m³/s
pH oppstrøm5.08pH
Sist oppdatert: 09.03.19 - 07:44:03
--!>
Bjelland Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå66.3tonn
Vannføring77.4m³/s
pH oppstrøm6.41pH
pH nedstrøm6.59pH
Temperatur9.2°C
Sist oppdatert: 24.05.19 - 23:33:23
Kjølemo Målepunkt
pH6.53pH
Temperatur10.6°C
Elvenivå288.10cm
Vannføring96.0m³/s
Sist oppdatert: 24.05.19 - 23:32:53
Logåna Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå10220l
Temperatur1.1°C
pH5.91pH
Vannføring1.42m³/s
Sist oppdatert: 24.05.19 - 23:33:00
Bjørndalen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå47.8tonn
Vannføring16.3m³/s
Sist oppdatert: 24.05.19 - 23:32:35
Høyåna Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå34.6tonn
Vannføring2.2m³/s
Sist oppdatert: 24.05.19 - 23:33:13
Voan Silikatdoseringsanlegg
Silikatnivå13023l
Sist oppdatert: 24.05.19 - 23:33:01
Engen Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå15.7
Vannføring13.61m³/s
pH oppstrøm6.08pH
pH nedstrøm5.99pH
Sist oppdatert: 24.05.19 - 23:33:12
Skjerka Kalkdoseringsanlegg
Kalknivå15.4
Vannføring15.9m³/s
pH oppstrøm5.75pH
pH nedstrøm6.20pH
Sist oppdatert: 24.05.19 - 23:33:06